AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Domov mládeže

Studenti s trvalým bydlištěm příliš vzdáleným od Plas se mohou ubytovat v Domově mládeže, který je přímo propojen s budovou SOŠ. Ubytovaní studenti využívají školní jídelnu, která pro ně denně připravuje tři kvalitní teplá jídla a dvě svačiny.

Domov mládeže, přestavěný v roce 1986, má kapacitu 85 ubytovaných. Je využíván jak studenty Gymnázia a SOŠ Plasy, tak studenty SŠ z Kralovic, ale i vysokoškolskými studenty z Plzně, protože Plasy jsou vzdáleny jen 20 km od Plzně. K dispozici mají prostorné dvoulůžkové pokoje s umývárnami, kuchyňkami a klubovnami na patrech a s prostornou půdní místností sloužící jako tělocvična, zkušebna, taneční sál pro nácvik maturitních předtančení apod.

 

Stanovení cen a poplatků ve Střední odborné škole v Plasích

 

Ubytování v domově mládeže-studenti SOŠ a Gymnazia měsíčně 1200,-- Kč
Příležitostné ubytování pro žáky (PX aj.) denně 55,-- Kč
Celodenní stravování v domově mládeže 77,-- Kč
Z toho: Snídaně 12,-- Kč
Přesnídávka 10,--Kč
Oběd 25,-- Kč
Svačina od. 9,--Kč
Večeře 21,-- Kč
Obědy dojíždějící žáci 25,-- Kč
Přesnídávky dojíždějící žáci 10,--Kč

Závodní stravování:
Obědy pracovníci školy potraviny 25,--Kč
Obědy důchodci školy potraviny 25,-- Kč
Večeře pracovníci školy, kteří neodebírají obědy potraviny 21,-- Kč


Pozn: Ubytování v DM – z důvodu organizace výuky se měsíční poplatek krátí podle vyhl. č. 16/2005.

V Plasích dne 13. sprna 2012

 

Attachments:
Download this file (rad DM.pdf)rad DM.pdf[ ]224 Kb