AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Tabule cti
Osobnosti školy

Veronika Peterková
Veronika studovala s výbornými studijními výsledky. Vzorně reprezentovala školu v různých soutěžích: v okresním i krajském kole olympiády v českém jazyce; v soutěži psaní na počítači, v krajské soutěži „Gymnazista roku 2017“, v týmové soutěži z matematiky a fyziky. Veronika je absolventkou čtyřletého gymnázia v letech 2013 – 2017.
Kristýna Pokorná
Kristýna vedla v letech 2014 - 2017 Studentskou radu gymnázia . Reprezentovala školu v republikovém kole Dějepisné soutěže gymnázií a prezentovala školu na různých akcích, např. v rámci projektu Erasmus. Kristýna absolvovala osmileté gymnázium v roce 2017.

alt

Ondřej Lomický

Ondřej měl po celou dobu studia na gymnáziu výborné studijní výsledky a vzorně reprezentoval školu v krajských kolech olympiád z fyziky, matematiky, českého jazyka, chemie, a v zeměpisném Eurorébu. Soustředil kolem sebe tým zájemců o matematiku a fyziku, se kterým se zúčastnil mnoha soutěží, např. Fyziklání, Fyzikální náboj, Matematický náboj. V roce 2016 reprezentoval v soutěži Gymnazista roku. Díky svým úspěchům měl příležitost zúčastňovat se Fyzikálních, Matematických kempů a Týdnů vědy. Ondřej absolvoval osmileté gymnázium v roce 2017.alt

Daniel Hausner

je loňský absolvent oktávy gymnázia, který v současné době velice úspěšně studuje v Anglii na UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON obor Mechanical Engineering. Je členem MENSY. Za svou snahu byl odměněn i stipendiem Kellnerovy nadace.

alt

Hana Veselá

Hanka má po celou dobu studia výborný prospěch. V roce 2016 byla hejtmanem Plzeňského kraje oceněna jako nejlepší studentka oboru agropodnikání.

alt

Ondřej Šedivý

Ondřej byl v roce 2015 vyhlášen hejtmanem plzeňského kraje nejlepším studentem agropodnikání.


alt

Benjamin Sklenář

Benjamin má vzorný prospěch. Ve školním kole 2014/2015 jako student tercie osmiletého gymnázia reprezentoval školu v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS, obsadil 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády, reprezentoval školu v celostátním kole zeměpisné olympiády.
alt

Tereza Vylítová

Tereza se aktivně podílela na studentském projektu "Po stopách pamětníků", vedla Studentskou radu a po celou dobu studia měla výborné studijní výsledky. Obor veterinářství absolvovala v roce 2015.

alt

Ivo Bakala

Ivo byl v roce 2014 předseda Studentské rady na SOŠ, aktivně pracoval a pomáhal koordinovat studentský projekt "Po stopách pamětníků".

alt

Václav Houdek

Vašek měl na gymnáziu výborné studijní výsledky a vzorně reprezentoval školu v soutěžích z dějepisu, matematiky a českého jazyka. Absolvent 4. ročníku čtyřletého gymnázia z roku 2014/2015, v současné době je student VŠ.

altTereza Pulcová

Celou školní docházku studovala s výborným prospěchem, reprezentovala školu v mnoha soutěžích. Ve školním roce 2011/2012 roce získala 1. místo v Celostátním kole soutěže ve hře na saxofon. Tereza absolvovala osmileté gymnázium v roce 2013, dnes již studuje na vysoké škole.

alt

Martina Hladíková

Byla výbornou studentkou osmiletého gymnázia (absolvovala v roce 2013), reprezentovala školu v recitačních soutěžích a při různých společenských příležitostech. V současné době studuje na vysoké škole.

alt

Kateřina Ditrichová

Katka byla aktivní členkou realizačního týmu projektu nadace VIA, který nesl název "Parčík před školou", vedla Studentskou radu na SOŠ. Jako absolventka oboru veterinářství Plasy (v roce 2013) již v současné době studuje na vysoké škole.

altSamantha Vajdová

Sam byla aktivní členkou realizačního týmu projektu nadace VIA, který nesl název "Parčík před školou". Obor veterinářství Plasy absolvovala v roce 2013 a v současné době studuje na vysoké škole.

alt Jana Stará

Jana byla aktivní členkou realizačního týmu projektu nadace VIA, který nesl název "Parčík před školou". V roce 2013 absolvovala obor obchodní akademie Plasy a v současné době studuje na vysoké škole.

alt Lucie Živná

Lucie byla vzorná studentka SOŠ oboru veterinářství, v současné době studuje na VŠ.


alt Václav Pavlík

Václav byl aktivní člen realizačního týmu projektu nadace VIA, který nesl název "Parčík před školou", ve školním roce 2013/2014 absolvoval obor agropodnikání a v současné době studuje na vysoké škole.

alt Michaela Šmídlová

Michaela byla vzornou studentkou SOŠ. Obor obchodní akademie Plasy absolvovala v roce 2013.


alt Rudolf Kristl

Rudolf byl vzorný student SOŠ oboru veterinářství.alt Jaroslava Jakešová

Jaruška byla aktivní členkou realizačního týmu projektu nadace VIA, který nesl název "Parčík před školou",

absolvovala obor agropodnikání ve školním roce 2013/2014.


alt

Helena Beránková

Helena měla výborný prospěch a reprezentovala gymnázium v různých soutěžích, ve školním roce 2010/2011 postoupila do ústředního kola Olympiády v českém jazyce, ve školním roce 2014/2015 absolvovala osmileté gymnázium, v současné době je studentkou Lékařské fakulty v Plzni.
alt

Marie Bulínová

Marie měla vzorný prospěch a reprezentovala gymnázium v různých soutěžích, ve školním roce 2010/2011 postoupila do ústředního kola Olympiády v českém jazyce.V současné době je již studentkou vysoké školy.

alt

Hanka Tranová

Hanka měla na gymnáziu vynikající prospěch. V současné době studuje architekturu na vyskoké škole.


alt

Martin Volek

Martin dnes již absolvent čtyřletého gymnázia v roce 2013 měl na gymnáziu výborné studijní výsledky a vzorně reprezentoval školu v soutěžích, v současné době je studentem vysoké školy.

alt

Barbora Hynková

Barbora měla na gymnáziu vzorný prospěch, výborně reprezentovala školu ve sportovních soutěžích.V současné době studuje vysokou školu.


alt

Martin Bulín

Martin měl na gymnáziu vzorný prospěch, výborně reprezentoval školu ve sportovních soutěžích.V současné době studuje na vysoké škole.


alt

Pavel Šedivý

Pavel příkladně vedl ve školním roce 2010/2011 Studentskou radu gymnázia. V současné době studuje na vysoké škole.alt

Daniela Procházková

Daniela vzorně reprezentovala gymnázium v literární soutěži Žijeme na jedné Zemi - boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.V současné době studuje na vysoké škole.

alt

Petra Vahalová

Absolventka gymnázia v roce 2010.
Studuje na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Obecná fyzika. Petra dosahovala výborných studijních výsledků a vzorně reprezentovala školu v olympiádách a soutěžích (celostátní kolo olympiády v českém jazyce, celostátní kolo SOČ).
alt

Veronika Sutrová

Absolventka gymnázia v roce 2010.
Studuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Chemie v přírodních vědách. Veronika vzorně reprezentovala školu v celostátním kole SOČ, aktivně pracovala ve Studentské radě a pro třídní kolektiv.alt

Kristýna Paulová

Vzorně reprezentovala gymnázium v zahraničí v rámci projektu "Objevujte s námi", dosahovala výborných studijních výsledků. Reprezentovala školu v okresním a krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce.V současné době studuje medicínu na vysoké škole.alt

Kamil Šimeček

Kamil se umístil na 4. místě v okresním kole Matematické olympiády, na 9. místě v krajském kole Fyzikální olympiády, na 17. místě v celostátním kole Astronomické olympiády, na 7. místě v krajském kole Dějepisné olympiády, na 3. místě v krajském kole Zeměpisné olympiády a na 3. místě v celostátním kole Eurorebu. Kamil byl vzorný student osmiletého gymnázia, v současné době studuje Strojní fakultu na ZČU.altDaniel Straka

Daniel se umístil na 4. místě v krajském kole Zeměpisné olympiády, na 3. místě v celostátním kole Eurorebu, na 5. místě
v celostátním kole Dějepisné olympiády, aktivně vedl Studentskou radu. V současné době je studentem vysoké školyoboru politologie.
alt

Klára Macháčková

Klára měla na gymnáziu vzorný prospěch a příkladně reprezentovala školu
v soutěžích. Ve školním roce 2011/2012 obsadila 8. místo v celostátním kole olympiády v českém jazyce. V roce 2012 absolvovala čtyřleté gymnázium a v současné době studuje na vysoké škole.
alt

Jan Peterka

Jan měl na gymnáziu vzorný prospěch, příkladně reprezentoval školu
v soutěžích a pečoval o školní akvárium. V roce 2012 absolvoval čtyřleté gymnázium a v současné době studuje na vysoké škole.