Vyvrcholení mezinárodního projektu The Cooperating Tourism Spider 8.6.2018 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marek Tramba   
Pondělí, 25 Červen 2018 06:13

Gymnázium a SOŠ, Plasy jako hlavní partner vypracovalo před dvěma roky projekt s mezinárodní účastí podpořený z operačního programu Erasmus+. V rámci tohoto projektu byl vytvořen inovativní vzdělávací program v oblasti cestovního ruchu zaměřený na moduly: venkovský turistický ruch a agroturistika, sakrální a historické památky, gastronomie, hotelnictví a podnikání v cestovním ruchu. V rámci realizace náplně projektu bylo zorganizováno celkem 6 společných setkání učitelů a žáků z České republiky, Rakouska, Lotyšska a Slovenska.

Cílem projektu bylo poskytnout žákům ucelené vzdělání v oblasti turismu, motivovat je k učení se cizím jazykům, přesvědčit je o důležitosti této dovednosti a vnímat jazykové vzdělávání jako celoživotní proces, prostředek k vlastní seberealizaci a profesnímu uplatnění. Díky aktivitám došlo také k rozvoji interkulturních kompetencí žáků i jejich pedagogů.

Závěrečné setkání proběhlo pod záštitou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje v Plzni ve dnech 4. – 8. června 2018. Cílem modulu bylo seznámit žáky se základy podnikatelské činnosti v sektoru turismu a navazujících odvětvích. Na konci setkání proběhl v plzeňském Parkhotelu slavnostní večer, během něhož došlo kromě vyhodnocení aktuálního modulu také ke shrnutí a vyhodnocení aktivit celého projektu. Jsme velmi rádi, že projekt byl hodnocen vesměs pozitivně, a doufáme, že kromě vzpomínek si účastníci odnesou i vědomosti a zkušenosti, které jim v budoucnu pomohou při uplatnění na trhu práce či v soukromém životě.

Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci.

Mgr. Radka Košařová

Aktualizováno Pondělí, 25 Červen 2018 06:16