AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Maturity na gymnáziu

Maturity 2016 aneb konec dobrý, všechno dobré !

V týdnu od 16. 5. 2016 do 20. 5. 2016 proběhly na plaském gymnáziu maturitní zkoušky v ročnících oktáva, třídní učitelka Mgr. Tereza Andrlová, a 4. ročník, třídní učitelka Mgr. Markéta Cejthamrová.

V této profilové části maturovalo 31 studentů a všichni úspěšně odmaturovali.

Všem přejeme, aby úspěchy v maturitních zkouškách přenesli i do svého života.


Mgr. Petra Poláková, Mgr. Jiří Motis

 
2. kolo přijímacího řízení

V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

přijímáme v druhém kole přijímacího řízení do oboru gymnázium čtyřleté 5 žáků, do oboru agropodnikání 1 žáka.


Vyplněnou přihlášku zašlete do 23.5.2016. Kritériem pro přijetí je dobrý prospěch a chování na základní škole.

Mgr. Markéta Lorenzová

 
Třída Septima Vás zve na Majáles Plasy 2016!

Těšit se můžete na:

  • hlavní kapelu RYBIČKY 48
  • kapely AM, Mr. Feelgood, Realita (původně Ember´s bridge) a Vlny
  • soutěž o ceny, majálesové svatby a další zábavné aktivity


Od 4. dubna můžete zakoupit vstupenky u každého studenta septimy nebo na předprodejních místech: FRBS Plzeň, Košař-Hudební nástroje Kralovice a paní Hessová - bufet Gymnázium Plasy.


Podpořte nás a přijďte se s námi pobavit!!


 
LVK Špindlerův Mlýn 13.-18.3.2016

Ve březnu se studenti gymnázia sekundy, kvinty, 1.ročníku a vybraných žáků ostatních tříd zúčastnili LVK ve Špindlerově Mlýně.

 
Exkurze do Agrowestu a D-K Zemědělská

Studenti třetího ročníku oboru Agropodnikání dne 16.3.2016 navštívili v rámci exkurze středisko Agrowestu v Kožlanech a posklizňovou linku na obilí D-K zemědělská.

V Agrowestu jim technik předvedl mechanizaci, kterou podnik prodává. Byly to stroje pro přípravu půdy, setí, ochranu rostlin i pro sklizeń. Studenti také zjišťovali rozsah služeb, které tento podnik zemědělcům poskytuje.

Ve středisku D-K Zemědělská viděli činnost linky na obilí, která je včetně sušičky obilí plně řízena pomocí počítače z jednoho místa. Viděli nastavení linky pro proces sušení, čištění i vyskladňování. Zkusili změřit vlhkost vzorku obilí a sledovali proces spuštění sušičky obilí. Prohlédli si i vnitřek sušičky a provzdušňovacího sila na obilí.

Celá exkurze byla ze strany hostitelských firem výborně připravena a studenti si v praxi doplnili poznatky získané v předmětech základy mechanizace a pěstování rostlin.

Ing. Miloslav Ouda

 
Setkání s radním Plzeňského kraje

Každoroční setkání žáků školy se zástupci Plzeňského kraje se letos uskutečnilo 7. března v jednacím sále zastupitelstva. Letos se ho zúčastnily třídy 3. ročníku gymnázia, 4.OA střední odborné školy a žáci, kteří mají v posledním ročníku gymnázia zapsaný předmět občanský a společenskovědní základ. Radní pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací pan Mgr. Jaroslav Šobr seznámil žáky s fungováním kraje a zodpověděl všechny jejich dotazy.

Mgr. Marek Tramba

 
Termíny maturitních zkoušek jaro 2016

Maturitní zkoušky na jaře 2016 proběhnou v naší škole v těchto termínech:

28.4. praktická zkouška z odborných předmětů pro třídu 4.OA

29.4. vydání vysvědčení za druhé pololetí maturujícím třídám

2.5.- 6.5. společná písemná část MZ pro všechny třídy SOŠ i gymnázia

16.5. a 17.5. praktická zkouška - provozní část pro třídu 4.V

18.5. praktická zkouška pro třídu 4.AG a laboratorní část praktické zkoušky pro třídu 4.V

16.5. - 20.5. ústní maturitní zkoušky pro třídy gymnázia 4. a 8.A

19.5., 20.5., 23.5. a 24.5. ústní maturitní zkoušky pro třídy 4.AG a 4.V

25.5. - 27.5. ústní maturitní zkoušky pro třídu 4.OA

Slavnostní předání maturitního vysvědčení pro všechny třídy proběhne v nově opravených prostorách historického jádra Plas dne 3.6.2016 v odpoledních hodinách.

Ing. Miloslav Ouda

 
Kurz inseminačních techniků

Ve dnech 17. a 18.3.2016 proběhne na naší škole kurz inseminačních techniků - teoretická část. Praktická náplň je pro naše studenty zabezpečena prostřednictvím výuky předmětu inseminace, ostatní uchazeči ji absolvují formou individuální praxe pod vedením zkušených inseminátorů do 29.3.2016. Ve čtvrtek 30.3.2016 proběhnou zkoušky před komisí jmenovanou MZeČR. Absolventi obdrží osvědčení.

Ing. Miloslav Ouda

 
Akademický vršíček Plasy, z.s.

Členská schůze zapsaného spolku Akademický vršíček Plasy, z.s., se uskuteční v rámci třídních schůzek v úterý 22.3.2016 v 16.00h. v respiriu budovy gymnázia Plasy.


Program:

  • schválení členského příspěvku na další rok
  • schválení zprávy o činnosti a hospodaření zapsaného spolku a sdružení rodičů


Rodičovské schůzky budou následovat hned po členské schůzi v 16.15 h. ve třídách.

Ing. Šárka Zíková, předsedkyně zapsaného spolku

 
Show z Techmánie na Gymnáziu

V úterý 23.2.2016 zhlédli žáci šesti tříd gymnázia ve dvou hodinách ukázkovou show z plzeňské Techmánie na téma Tekutý dusík.


Kapalný dusík je se svojí teplotou varu -196OC ideálním médiem k provádění řady zajímavých experimentů. Viděli jsme, jak je možné pomocí něj proměnit zeleninu v kus ledu nebo zmrazit balónek tak, že je křehký jako sklo. Odvážní účastníci show si vyzkoušeli kapalný dusík na vlastní kůži.

Mgr. Jiří Motis

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 15